Morgondagens ledarskap – från hierarki till nätverk. Här lär du dig bemästra övergången.

Utvecklingen har sprungit förbi de sätt vi organiserar oss och de verktyg vi använder.
Historiskt har vi nästan alltid jobbat vertikalt, dvs uppifrån och ner. Dagens framgångsrika organisationer jobbar mer i form av nätverk. Det ställer nya krav på chefer och
ledare och öppnar för att väcka tidigare slumrande förmågor.

Gör något radikalt.
Utveckla din förmåga att göra det möjliga istället för att nöja dig med det nödvändiga. 4FP har en unik metod som adresserar de yttre ting som bygger upp verksamheten, produktionsapparat och kompetens, och de inre mentala processer som styr hur individerna tänker och agerar samt den kultur som avgör hur dynamisk verksamheten är.

När senast provade du något nytt?
Fokus i höstens Prova-på 4FP ligger på dig som ledare – du får prova våra modeller på din egen verklighet.

Inbjudan, Prova-på 4FP.  ANMÄL DIG HÄR

Under en halvdag testar du på ett enkelt sätt modellerna,  arbetssättet och oss. Det bästa sättet att uppleva vad som utmärker vår metodik.

  • NYINSATT. STOCKHOLM 11 november 2016, kl 9.00-13.00. Business Wellness Center, Vasagatan 16
  • MALMÖ 20 oktober 2016. Sankt Gertrud, Östergatan 7B (fullsatt)
  • STOCKHOLM 21 oktober 2016. (fullsatt)
    • PS. Vi avslutar med en gemensam lunch 12.00-13.00

    Fredrik Palmgre, Business Wellness GroupFredrik Palmgren, en av grundarna till Business Wellness Group där 4FP numera ingår:

    ”Janne Carlsson och Maxi Tropé har i företaget For Full Potential (4FP) utvecklat en metodik som utmanar och ger dig de verktyg du behöver för att ta dig förbi de hinder du upplever idag. Med dessa kan du utveckla dig till att nå din fulla potential. Och på köpet blir du livfullare. Janne och  Maxi bjuder nu in dig till en halvdags prova-på. Lär känna metoden, få djupare insikter om dig själv och verktyg för att framgångsrikt hantera din ledarutmaning.”