Breddad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande är en av de mest strategiska och framåtriktade investeringar ett företag eller organisation kan göra idag.

Att vända en skuta

Ända sedan industriella revolutionen har produktivitet och effektivitet varit ledstjärnor. Därför tänker vi ofta i termer av synergier, processer och stordriftsfördelar. På senare år har vi börjat tala om en digital revolution och vi börjar se tecken på att kartan ritas om. Även om effektivitet på intet sätt blivit omodernt så har dynamik, flexibilitet och förändring seglat upp som nya nyckelbegrepp. Och allt fler börjar inse att effektivitet och dynamik är mycket svåra att kombinera.

Låt oss utforska detta med en liknelse från sjöfarten och då ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen segling. Då den transatlantiska handeln vid industrialismens början tog fart växte segelfartygen i storlek och så kallade klipperskepp (fullriggare) seglade över oceanerna i imponerande hastighet. Dessa skepp är riggade för att med stor last kunna segla snabbt på öppet hav, huvudsakligen i medvind. Det krävs relativt stor besättning för att klara att hantera alla segel, master och linor. Men det räcker med en kapten, en styrman och en navigatör, resten av besättningen kan sin syssla och har lärt sig lyda order. Detta får symbolisera hur de flesta stora organisationer fungerar idag. De är riggade för effektiv framfart i en relativt stabil och förutsägbar verklighet där ett fåtal tänker och en väldig massa människor gör.

Men som sagt, sjökortet börjar ritas om. Det är inte längre så mycket öppna hav på marknaden. Verkligheten börjar allt mer likna en skärgård med öar, grynnor och en massa andra båtar att ta hänsyn till. Dessutom är vinden sällan stabil och man måste segla även i motvind.

I skärgården kommer ett klipperskepp snabbt till korta då varje kraftig gir (sväng) tar lång tid och involverar stora delar av besättningen för att hantera alla segel och linor. I skärgården skulle en flotta av små segelbåtar med samma last som ett klipperskepp kunna ta sig fram mycket fortare. Där skulle varje liten segelbåt kunna välja sin egen väg och gira (svänga) när det passar just den båten utan att hela flottan måste svänga samtidigt. Dessutom kan en liten segelbåt kryssa, dvs segla sick-sack mot vinden.

På samma vis skulle en stor organisation som möter en allt tuffare omgivning bli avsevärt mer dynamisk och följsam om man kunde decentralisera sin verksamhet så att förändringar kan göras i mindre delar och i olika takt. En förändring måste kunna göras fort och ofta då organisationen sällan har möjlighet att slå av på takten medan förändringen pågår. En liten segelbåt kan slå (vända mot vinden) snabbt utan att tappa så mycket fart och därmed segla sick-sack mot vinden.

Vad är då haken? Jo, varje liten segelbåt behöver tre mans besättning med förmåga motsvarande en kaptens, en styrmans och en navigatörs. Det innebär att man i en liten segelbåt inte kan göra skillnad på människor som tänker och som gör. Det innebär, för att återgå till en organisation, att förmåga till strategiskt tänkande och ledarskap måste omfattas av många fler för att klara dynamiken.

Därför är breddad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande en av de mest strategiska och framåtriktade investeringar ett företag eller organisation kan göra idag.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier