Så här använder Kristina 4FP-verktyg i sin nya mellanchefsroll på Sobi

Kristina Köhler Van Alstine, chef för avdelningen Biopharmaceutical R&D inom läkemedelsföretaget Sobis forsknings- och utvecklingsenhet i Solna deltar i öppna 4FP Academy

Kan du beskriva vilken utmaning du hade med dig i programmet?

Sobi är ett forskande läkemedelsföretag på väg in i en tillväxtfas. Företagets strategier vidareutvecklas liksom vår omvärld, och det ställer krav på oss i linjeorganisationen. Vi utvecklar ständigt hur vi arbetar och behovet som finns nu är att skapa utrymme för både strategisk utveckling av verksamheten samt att fortsätta utvecklingen av det operationella. Under programmets gång har jag bytt till en nyinrättad roll som avdelningschef, en mellanchefsroll. Att leda verksamheten genom chefer är nytt för mig och 4FP-verktygen använder jag nu när jag arbetar med min ledningsgrupp.

Mitt fokus ligger nu på att få den nya avdelningen operationell utan att störa leveranser. Jag hoppas framåt att kunna arbeta med 4FP-konceptet och EOR* som rör utveckling av min organisation och dess arbetssätt både inom R&D och gentemot vår tillverkningsorganisation.

Vilka var dina förväntningar?
Jag hade höga förväntningar! Dels kände jag Maxi sedan jag gått en THE-utbildning som jag var mycket nöjd med. Dels hade en kollega på Sobi arbetat med verksamhetsutveckling enligt 4FP-modellen och det verkade både effektivt och spännande. Jag ville själv prova modellen och förena det yttre och inre perspektiven i mitt utvecklings- och förändringsarbete.

Beskriv några händelser eller erfarenheter som haft särskild betydelse för dig
Samspelet mellan Maxi och Janne under utbildningen där frågor runt våra EOR-arbeten kontinuerligt belyses både från yttre och inre perspektiv är suveränt! Det är utvecklande att delta i ett program med deltagare från andra företag och branscher. Jag lär mig mycket genom att följa de andras arbete med respektive EOR och det är också givande att få in ett utifrånperspektiv på det egna arbetet från de andra deltagarna. Vi coachar varandra och det betyder att det finns potential för ännu mer lärande och utveckling! Har nyligen deltagit i Modul 4 i programmet, och det var givande att, nu när jag är på gång själv i ny roll och med nytt EOR, få arbeta med verktygen, lära om förtroendefullt samarbete, blockeringar och hur de kan hanteras.

Kommer du ihåg vad det var som fick dig att välja 4FPs program?
Jag har lång erfarenhet av utveckling av olika verksamheter och det yttre. Har också jobbat med det inre själv.
4FP Academy ger mig en möjlighet att verkligen koppla ihop det inre och yttre på ett kraftfullt sätt och att göra det inom ett område som skapar värde för Sobi.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier