4FP – Min fulla potential

Ett tredagars-program för dig som vill höja ditt personliga ledarskap till nästa nivå.

Kärnan i vår metodik är att hantera och släppa loss kraften mellan det yttre och inre, mellan yttre logik och dina inre personliga preferenser.

Målgrupp

Kursen är för dig som känner att du har mer att ge än vad som syns i det du presterar – det kan gälla ditt ledarskap, din roll i verksamheten eller ett läge där du känner att du kört fast.

Vår metodik och syftet med programmet

Det unika med vårt sätt att arbeta är att vi länkar din inre personliga utveckling till den yttre världen där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat där systematiken gör att du bryter igenom områden på ett sätt du inte gjort tidigare.

De tre dagarna är en utforskande resa där du på ett autentiskt sätt blir klar över vad du egentligen vill, vilka de adekvata handlingarna är i den yttre världen som förverkligar det, men även vilka de inre blockeringarna varit som hindrat dig från att göra detta tidigare.

Med stor precision i din inre personliga utveckling ser och får du hjälp att hantera exakt det som tidigare blockerat dig och det som kommer att släppa loss kraften inom dig. Från att ha känt dig låst och maktlös i situationer kommer du att känna dig ”empowered” och du kommer ha startat resan mot din fulla potential – på riktigt!

Längd och ort

Stockholm: 15 – 17 november 2017

Dag 1 och 2.  9.00–18.00, middag och därefter kvällspass 19.00-21.00
Dag 3.  9.00–18.00

Kostnad

•  30 000 SEK exkl moms
•  I kursavgiften ingår kursmaterial
•  Kost och logi tillkommer

PS. Väljer du att fortsätta i ett 4FP Academy avgår den summa du investerat i Tredagars-programmet från kostnaden för 4FP Academy.

– Behovet av ökad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande ökar

Breddad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande är en av de mest strategiska och framåtriktade investeringar ett företag eller organisation kan göra idag.

Varje liten segelbåt behöver tre mans besättning med förmåga motsvarande en kaptens, en styrmans och en navigatörs. Det innebär att man i en liten segelbåt inte kan göra skillnad på människor som tänker och som gör. Det innebär för en organisation, att förmåga till strategiskt tänkande och ledarskap måste omfattas av många fler för att klara dynamiken.

Fredrik Palmgren är en av Business Wellness Groups grundare. 4FP är numera ett av företagen i gruppen