4FP-modellen som stödstruktur i interna ledarskapsprogram

Andreas Tengelin, Veolia valde ett internt 4FP Academy för att uppnå en resultatförbättring på 24 miljoner:

”Utmaningen för mig i min roll med ansvar för HR, QHSE och internkommunikation, var att hitta en modell som dels fångar upp våra utmaningar på ett konkret sätt och dels har en metodik för att utveckla organisationen och hantera befintliga kvalitetsbrister. Jag ville övertyga mina kollegor i ledningsgruppen om att modellen skulle vara ett kvalificerat stöd i utvecklingen och fungera på alla nivåer i organisationen. Det visade sig inte vara svårt. Läs hela caset här.

Är du intresserad av ett internt 4FP?

Kontakta oss eller boka en TESTBANA för din arbetsgrupp.

Bästa hälsningar

Janne Carlsson: tel 46–708 69 70 11
janne@4fp.se

Läs det här och förstå förändringens kritiska passager. Vi följer dig varvet runt.

PASSAGE 1 VERKLIGHETEN. Att se och acceptera verkligheten som den är.

Den första kritiska passagen är verkligheten, det är här man måste starta. Det handlar om att inte bara se verkligheten utan att även acceptera den såsom den faktiskt är. Vågar ni se verkligheten som den är eller väljer ni att enbart se den delen av verkligheten som är bekväm och som ni brukar se?

PASSAGE 2 FRAMTID. Att designa en konkret och meningsfull bild av framtiden

Den andra passagen handlar om att designa en konkret och meningsfull bild av framtiden. Och då menar vi inte ”floskelvisioner”, utan en extremt konkret bild som beskriver hur det är, praktiskt fungerar och ser ut i framtiden när EOR är uppnått.

PASSAGE 3 AGERA. Att bryta igenom och börja agera

Den tredje passagen handlar om att börja agera och förverkliga den framtida bilden. Kommer ni att klar av att bryta igenom och övergå till handling eller kommer ni att rygga tillbaka för det nuvarande systemets och kulturens motkrafter som kommer synliggöras i denna passage?

Här är nycklarna till framgång förmågan att medvetet välja rätt förändringsstrategi och att göra en adekvat förändringsdesign.

PASSAGE 4 FULLFÖLJA. Att orka fullfölja hela förändringsvarvet

Sista passagen handlar om att ha en systematik och att upprätthålla en energinivå som gör att man fullföljer processen och går hela varvet runt. Frågan är om ni orkar fullfölja och manifestera förändringen eller om det kommer att dyka upp en massa andra frågor och projekt under vägen som måste ”prioriteras”?