Det krävs mod att vara en passionerad förändringsledare

4FP’s grundmodell – Passionerad förändringsledare

Vi förflyttar morgondagens ledare in i framtiden. Vi utvecklar passionerade och påklädda förändringsledare med mod att leda verklig förändring.

Vår utbildning ”Passionerad Förändringsledare” är vår startmodul och ingången till 4FP´s förändringsmetoder som tar dig in i framtiden.

Ett ledarskap som släpper loss kraften hos dig och medarbetarna.

Varför

För dig som är redo att bli en passionerad förändringsledare. Att i ditt ledarskap känna nyfikenhet och livfullhet för att utforska dina och andras orealiserade potentialer.

Vad

Du tränas i tekniker som släpper loss krafteni dig och genom yttre stödstrukturer riktar kraften att uppnå extra ordinära resultat.

Genom övningar utforskar vi beteenden och mönster som kan vara begränsningar i ditt ledarskap idag. Därifrån får ledaren chansen att prova det möjliga och vad det skulle innebära i ledarens verklighet.

Hur

4FP har en metodik som både identifierar och löser upp det som begränsar eller skapar blockeringar. Det unika med vårt sätt att jobba är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre världen där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat där systematiken gör att du bryter igenom på områden och på ett sätt du inte gjort tidigare.

Programledare
Janne Carlsson och Bella Magnusson

Var  • Stockholm
När • 15, 16 oktober och 19 november
Pris • 25 000 SEK exkl moms, inkl kost och logi

För mer information kontakta: Bella 0753 13 13 50 eller bella@4fp.se
Vid förfrågan erbjuder vi också denna modul internt för dina ledare

4FP en del av Business Wellness Group

– Behovet av ökad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande ökar

Breddad förmåga till ledarskap och personligt ansvarstagande är en av de mest strategiska och framåtriktade investeringar ett företag eller organisation kan göra idag.

Varje liten segelbåt behöver tre mans besättning med förmåga motsvarande en kaptens, en styrmans och en navigatörs. Det innebär att man i en liten segelbåt inte kan göra skillnad på människor som tänker och som gör. Det innebär för en organisation, att förmåga till strategiskt tänkande och ledarskap måste omfattas av många fler för att klara dynamiken.

Fredrik Palmgren är en av Business Wellness Groups grundare. 4FP är numera ett av företagen i gruppen