Finns det någon som kan leverera ett ledarskapsprogram som utvecklar både individ och verksamhet? Ja, vi kan.

Öppna program • 4FP Academy

Läs mer

Interna program • 4FP Academy

Läs mer

Här är modellerna som gör att du når ända fram

Det ger struktur och stöd till dig som känner att du måste,  annars …

Det ger också stöd och struktur till dig som vill något väldigt starkt men sitter fast.

X:et hanterar skillnaden mellan att göra det nödvändiga och göra det möjliga.

X:et synliggör att det både krävs ett yttre och ett inre uppbrott för att uppnå det extraordinära. Här upptäcker du även vikten av ett personligt ställningstagande för att det ska bli förändring. På riktigt.

Fyrfältaren tar hänsyn till och synliggör samspelet mellan det inre och det yttre livet i en organisation.

Och det är i mötet mellan de inre och yttre perspektiven som de stora orealiserade potentialerna finns!

Vi drar inte när det börjar bli svårt. Vi tar dig varvet runt och säkrar att du i din verksamhet förverkligar det extraordinära resultaten.

Systematiken i 4FP-modellen, det experimentella agerandet och förmågan att hantera blockeringarna i de fyra passagerna är nycklarna till ett framgångsrikt förändringsvarv.

Exempel på uppdragsgivare

Vår metod har använts och visat resultat inom den privata såväl som den offentliga sektorn, nationella företag såväl som internationella koncerner.