Varför skriver vi en bok?

Vi skriver den här boken både för oss själva och för er, eftersom vi vid ett flertal tillfällen har blivit svaret skyldig: Men vad är det egentligen ni gör? Hur funkar det? Vad är det som är annorlunda? Det yttre fattar jag, men det inre, hur funkar det liksom? Det inre är okej, men behövs verkligen det där yttre?

Den utvecklingsresa mot det möjliga och extraordinära som vi beskriver i boken är upplevelsebaserad. Viss kunskap kan inte, eller låter sig svårligen, förmedlas, den förvärvas i aktionsmomentet, vilket är ett pedagogiskt dilemma. Boken syftar till att på ett begripligt sätt beskriva hur samspelet mellan det yttre och inre fungerar. Hur man kan frigöra de orealiserade potentialerna som finns i olika organisationer.

Vi vänder oss till dig som vill skapa effektiva, rörliga och uthålliga organisationer där människor får möjlighet att nå sin fulla potential. Där människor tycker om att vara där de mår bra, där det råder livfullhet och effektivitet. Boken riktar sig till dig som vill göra det möjliga. Inte bara det nödvändiga. Du som nyfiket vill utforska det möjliga och uppnå det extraordinära. Det kan gälla dig själv, arbetsgruppen, ett affärsområde eller en hel organisation.

Boken är skriven för dig på ett sätt som gör att den kan utgöra en stödstruktur för din resa. Ambitionen är att den ska bidra till att du blir mer framgångsrik i din nuvarande roll och i det du vill uppnå där du är just nu.

”Hur vet vi att vi gör rätt saker? Vi visste för lite om vad som gav resultat.
Vi hade testat mycket men inte hittat metoden och sättet. Modellerna i boken beskrev på ett enkelt sätt hur det hängde ihop. Det var en enkel och begriplig struktur som förde samman det inre och yttre.”

Cecilia Lejon, Förvaltningschef, Trelleborgs kommun