CASE 4FP Academy. Marcus Hedlöf, serviceområdeschef One-Nordic:

Att nå något större än det som kallas normalt förändringsarbete

Vad det var som gjorde att du valde 4FPs program?
Att både arbeta med mig själv ihop med det runt omkring för att nå något större än det som är ”normalt” förändringsarbete. Parallellt med utbildningen så har 4FP-programmet skapat ett verkligt resultat för ONE-Nordic!

Kort om dig som person, din verksamhet och professionella roll
Jag är 36 år och serviceområdeschef för en produktionsgrupp på ONE-Nordic, ett företag som erbjuder energitjänster till bland annat industri och nätägare, jag har haft tjänsten i ett år. I gruppen finns projektledare, administration och elektriker vilka tillsammans behöver planera, samordna och utföra arbetsuppgifter så effektivt och säkert som möjligt.

Kan du beskriva vilken utmaning du hade med dig i programmet
Jag begränsade mitt mål och extraordinära resultat till en kundrelation där vi haft lönsamhetsproblem i flera år.

Vilka var dina förväntningar?
Att systematiskt förstå bakgrund, identifiera nuläge, produktionsanalys och sedan genomföra förändringar under året genom mina egna egenskaper och krafter parallellt med utbildningens träffar och feedback därifrån.

Beskriv några händelser eller erfarenheter som haft särskild betydelse för dig
Arbetet med att förenkla produktionsapparaten, särskilja kultur och drivkrafter. Också att sätta tydlig ram och mål för mitt extraordinära resultat och att hantera de blockeringar som dyker upp längs vägen till resultatet.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier