Modellerna fångade något som jag under mina åtta år i utbildningsbranschen aldrig sett tidigare

Mina förväntningar var att utveckla mitt ledarskap, inte med klassiska management-
teorier, för det har jag i bagaget, utan med en enkel stödstruktur för att kunna genomföra förändring på riktigt.IMG_2105

Vilken utmaning hade du med dig i programmet?
Vi behöver etablera ett effektivare samspel mellan stab och linjeverksamhet samt mellan medarbetare och systemstöd. Detta för att minimera kvalitetsbristkostnader och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete där staben stöttar den utveckling som ska ske i linjen.

Beskriv en erfarenheter som haft särskild betydelse för dig
En riktig ”eye opener” i programmet är att uppleva hur nära de inre och yttre perspektiven hör ihop, hur de samverkar i en förändringsresa samt hur jag kan använda detta för att se och förklara hela verkligheten, så som den faktiskt är.

Vad det var som fick dig att välja 4FPs program?
Nya arbetssätt och föränderliga miljöer är vardag för mig, men insikten av att förändringen aldrig uppnår sin fulla potential finns ständigt där. När jag kom i kontakt med 4FP och deras modeller upplevde jag att de fångade de saknade pusselbitarna och satte mina utmaningar och ledarskap generellt i en helt ny kontext, som jag under mina åtta år i utbildningsbranschen aldrig sett tidigare. När jag förstod att metodiken kunde ge mig verktyg att enklare uppnå bestående förändring och bli en bättre ledare, anmälde jag mig till programmet direkt.

Fredrik Blomqvist, Head of Learning & Development, Veolia, ett multinationellt företag som arbetar med energiförsörjning, vattenbehandling och avfallshantering. Rollen innebär att säkerställa att Veolias utbildnings- och utvecklingsarbete samt interna processer till fullo stödjer vår affärsmodell.

”En bra dag på jobbet är att se våra medarbetare och verksamheter utvecklas i en trivsam och säker arbetsmiljö.”

 

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier