Vi nådde resultat – nästan 100% fler ut i egenförsörjning. Case interna 4FP Academy

Kundcase, intervju med Cecilia Lejon, Förvaltningschef, Trelleborgs kommun

Vi visste för lite om vad som gav resultat

När jag läste boken var det mitt i prick. Ni hade lyckats sätta ord på det jag tänkte. Vi hade utifrån programmet The Human Element under många år satsat på den inre personliga utvecklingen av såväl chefer som medarbetare, men hur kunde vi säkerställa effekterna i arbetet?
Vi hade även satsat stora resurser på verksamhetsutvecklingen, men vi fick aldrig riktigt till det. Hur vet vi att vi gör rätt saker? Vi visste för lite om vad som gav resultat.
Vi hade testat mycket men inte hittat metoden och sättet. Modellerna i boken beskrev på ett enkelt sätt hur det hängde ihop. Det var en enkel och begriplig struktur som förde samman det inre och yttre.

Vi sökte extraordinära resultat

Vi startade ett utvecklingsarbete inom förvaltningen. Vi, hela ledningsgruppen i förvaltningen, tog ställning till att utforska det möjliga och satte det extraordinära resultat att få ut 180 personer i egenförsörjning inom 6 månader. Inom befintlig budgetram.

Målsättningen var enkel och konkret

Alla begrep. Målsättningen tvingade oss att lämna våra komfortzoner. Vi blev tvungna att se verklighet med nya ögon. Det blev tydligt att vi dagligen gjorde saker som inte bidrog till detta mål. Vi rensade och identifierade vad som faktiskt krävdes av den sökanden för att de skulle bli egenförsörjande i framtiden. Vi tog fram en konkret och enkel handlingsplan som vi enades om att genomföra. Egentligen var det många självklarheter, men det var första gången vi kraftsamlade och hade ett konkret gemensamt utvecklingsarbete. Ramarna var tydliga och vi hade bestämt oss.

Hur – att våga prova och göra annorlunda

Det kändes som det tog lång tid innan det hände något. Men det var faktiskt första gången vi gjorde ett riktigt grundläggningsarbete. Efter tre månader började vi agera och detta var den mest kritiska passagen för oss. Att cheferna skulle våga lämna sina komfortzoner och faktiskt agera, i verkligheten. Att våga prova och göra annorlunda. Att våga möta medarbetarna i utvecklingen. När cheferna bröt igenom här, hände helt plötsligt massor av saker i verksamheten. Vi fick en hel förvaltning att kraftsamla kring målsättningen. Allt med fokus på att få ut fler i egen försörjning.
Jag ledde hela genomförandet som följde en mycket enkel men kraftfull struktur. Vi följde bara upp på om det funnits ett agerande eller inte, vilka resultat som skapats och vad som blockerade processen. Vi hade uppföljning 1 gång i veckan. Det blev en rörelse. Vi hade en tydlig mätapparat och bakåtplanering. Controllern kunde på ett möte säga att ”i morgon kl 12.00 ska vi ha ytterligare 3 personer i arbete för att ligga i fas”. Hela förändringsarbetet var transparent och när resultaten stegvis började visade sig skapades energi och lust. Vi såg att vi vann varenda månad jämfört med året innan. Det var det som gjorde att vi orkade fullfölja.

Resultatet

Målet var att få ut 180 personer i egenförsörjning på sex månader. Resultat blev 174. Nästan 100% fler ut i egenförsörjning under en sexmånadersperiod jämfört med föregående år. Det skapades dessutom en utvecklingskraft som gjorde att vi ville vidare.
4FP:s modell täcker egentligen allt. Den ger förklaring men är framförallt kraftfull och enkel att använda praktiskt. 4FP har stöttat och handlett oss varvet runt. Men det är vi som gjort det. Det är därför det lever kvar och vi vill vidare.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier