Patrik Möllerström om 4FP Academy:

När resultaten väl kommer behöver jag inte längre skapa kaos. Jag har utmanat mig själv genom att välja lugnet.

Jag är enhetschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Sedan årsskifpatriktet har jag ansvar för att skapa en process för hur jag och mina femton medarbetare bäst samverkar med arbetsgivare för att få fler trelleborgare i arbete.

Vilka var dina förväntningar?

Vi har arbetat enligt EOR-modellen* i ett par år, så jag vet precis hur galna resultat man kan uppnå om man bara bestämmer sig för att man vill uppnå dem. Att få stöd i att skapa en ny process för ett gäng erfarna och kunniga medarbetare har varit ovärderligt och jag har som ledare funnit ett helt nytt lugn. Att vara kraftfull och dynamisk är bra, men man behöver inte ha gasen i botten precis hela tiden.

Beskriv några händelser eller erfarenheter som haft särskild betydelse för dig

Jag har fått en ny insikt i hur jag är när jag är som bäst. Jag har verkligen utmanat min egen bild av mig själv och på samma gång insett vilken bild jag visar för andra. Genom interaktionen i de övningar gruppen gått igenom har jag i en trygg miljö kunnat testa mina gränser och kunnat se att min kompetens sträcker sig över ett mycket bredare område än vad jag själv trodde. Jag har nog aldrig känt mig så stark och kompetent som efter ett Academy-internat.

Varför valde jag 4FPs program?

Min förvaltning har arbetat utifrån EOR-modellen i ett par år, så jag känner till arbetet mycket väl. När jag blev tillfrågad om jag ville gå Academy så var det inget snack om saken. Att under en utmanande omorganisation få löpande stöd med både insidan och utsidan har varit avgörande för vår framgång.

Har det påverkat mina resultat?

Vi var faktiskt ganska bra redan innan, men nu är vi organiserade så att alla medarbetare får utrymme att uppfylla sin fulla potential. Vår produktivitet har skjutit genom taket och nästan dubblats gentemot förra året, vilket betyder att fler trelleborgare får anställning, företagen får bättre service och kommunens ekonomi blir bättre. Vi gör skillnad!

* Extraordinära resultat
Vi drar inte när det börjar bli svårt. Vi tar dig varvet runt och säkrar att du i din verksamhet förverkligar det extraordinära resultaten.

Systematiken i 4FP-modellen, det experimentella agerandet och förmågan att hantera blockeringarna i de fyra passagerna är nycklarna till ett framgångsrikt förändringsvarv.

Nästa öppna 4FP Academy startar i augusti, LÄS MER

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier