Jag kunde utmana mig själv i vår egen organisation och ställa inarbetade normer på ända.

Hans Jonsson, vd Decigo
”Min utmaning och mitt EOR var att hitta just den rätta balansen mellan den stora kontexten och den mindre startupen.”

Kan du beskriva vilken utmaning du hade med dig i programmet?
Decigo är ett konsultföretag som hjälper företag och organisationer att bli långsiktigt framgångsrika genom att skapa en effektiv företagskultur. Att arbeta med dessa frågeställningar ställer stora krav på oss som konsulter då vi strävar att leva som vi lär. Vi vill vara nyfikna och intresserade kring vad som händer nationellt och internationellt inom affärs- och verksamhetsutveckling samt inom ledar- och medarbetarskap och vi följer aktuell forskning och arbetar i nätverk både med offentlig- och privat verksamhet. Eftersom Decigo ingår i Business Wellness Group, en företagsgrupp där bolagen Centigo, Accigo, Allies och Decigo arbetar med ett gemensam syfte att skapa Business Wellness, ställer det krav på att både kunna driva ett bolag i en större kontext med dess positiva effekter samtidigt som vi vill kunna möjliggöra nya affärsmodeller och affärsidéer att få fäste. Min utmaning och mitt EOR var att hitta just den rätta balansen mellan den stora kontexten och den mindre startupen.

Vilka var dina förväntningar?
Jag anmälde mig relativt sent till programmet och var osäker på vad det skulle innebära – så mina förväntningar på vad det skulle ge var satta på en rimlig nivå. Jag kände inte någon som hade gått programmet tidigare och hade inte heller hört talas om det så jag var i den bemärkelsen kanske mindre förberedd än mina deltagarvänner.

Beskriv några händelser eller erfarenheter som haft särskild betydelse för dig
Dynamiken mellan det yttre och det inre är något som jag känner igen ifrån vår eget sätt  att arbeta i vår konsultvardag, att hjälpa våra kunder att skapa effektiva resultat. Vi hjälper dem i både hårda dimensioner som IT och processer och mjuka som företagskultur och hur de styr och leder organisationen.

Genom Jannes och Maxis modeller och tydliga exemplifierande bekräftades inte bara våra egna tankar utan de förtydligades och utmanades på ett sätt jag inte tidigare varit med om. Jag kunde med deras hjälp utmana mig själv i vår egen organisation och ställa inarbetade normer på ända.

Kommer du ihåg vad det var som fick dig att välja 4FPs program?
Jag fick kontakt med Janne via en kollega som tidigare varit kursare med honom på högskolan. Janne hade också startat upp och drivit ett bolag tillsammans med en tidigare anställds pappa vilket gjorde att jag hade en positiv bild över det arbete som Janne tidigare gjort. När jag kom i kontakt med honom igen och i en annan miljö, nu tillsamman med Maxi, väckte det en stor nyfikenhet hos mig att vilja veta mer. När jag förstod vilka resultat som jag kunde uppnå med hjälp av 4FP var det ingen tvekan om att jag ville vara en deltagare i deras första öppna academy.

Hans Jonsson är VD för Decigo AB. Decigo ingår i Business Wellness Group där Hans är en av delägarna. Bolagen arbetar efter en gemensam vision, Business Wellness – att inspirera och leda människor till att skapa välmående och spänstiga företag och organisationer. En välmående organisation är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En spänstig organisation utvecklas i takt med förändringar i dess omvärld.
 

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier