Jenny Brodén om 4FP Academy:

Här bröt jag mitt eget mönster och testade något nytt, utforskade mig själv och vilken positiv känsla det gav mig!

Utmaningarna inför programmet var dels att hitta glöden och fokuset igen efter en lång brodenföräldraledighet för min egna personliga utveckling. Jag gick också in i programmet med en sargad enhet där det fanns missnöje bland kund, personal och ekonomin var dålig. Vi behövde göra något nytt och annorlunda för att nå ny potential. Ett nytt avtal satte ribban högre och den utveckling man tidigare gjort räcker nu inte till för att lyckas.

Vad var dina förväntningar?

Efter att ha hört om programmet av kollegor var förväntningarna höga. Att få vara med på en resa som sträcker sig över ett år, där man under resan sätter mål utifrån sin egen verksamhet och verklighet. Och som också följs upp för att se att en utveckling sker här och nu, var väldigt inspirerande. Att dessutom prata om det inre och yttre skapade en nyfikenhet hos mig. Upplägget att få gå ett öppet program där man möter andra okända människor från helt olika branscher var också väldigt lockande.

Beskriv erfarenheter som haft särskild betydelse för dig

Att få följa andra människor från läktaren i deras tydliga utveckling och upptäckt av sin verklighet, är en värmande känsla.  Att få se hur saker kan vara självklara för en utomstående men där blockeringarna gör sig så tydliga för den berörde att denne inte ser hela bilden. Det har varit väldigt intressant och nyttigt att få uppleva.

Minns särskilt en fysisk övning där jag själv gjorde ett val att säga nej, känslan av att följa sitt egna val och stå för det och inte utföra något för någon annans skull som i vanliga fall skulle skapa en inre ilska och besvikelse mot mig själv. Här bröt jag mitt eget mönster och testade något nytt, utforskade mig själv och vilken positiv känsla det gav mig! Det är ett starkt minne. Även feedbacksövningar har varit lärorika, när min självbild inte alltid är den som andra upplever. Att bli medveten om det och själv aktivt göra ett val hur jag vill att omgivningen ska uppfatta mig och ha förståelse för varför de har den uppfattning de har och hur det påverkar deras bemötande privat men framförallt i arbetslivet. Att nyfiket utforska verkligheten där jag alltid har ett eget val hur situationer ska hanteras, dessa återkommande momenten i utbildningen har utvecklat mig som person och skapat en bättre förutsättning i min arbetsroll. Att skapa en ”fyrfältare” har varit ett bra verktyg i den dagliga verksamheten. Den ger en tydlig bild om hur verkligheten ser ut och hur framtiden önskas se ut.

Vad det var som fick dig att välja 4FPs program?

Valet att tacka ja var en självklarhet efter jag hört om upplägget kring programmet. Det skapade en nyfikenhet och kom lägligt för mig efter en lång ledighet. Jag behövde bryta mitt mönster och sättas på prov för att inte stanna i utvecklingen. Veolia hade dessutom kört utbildningen internt året innan så att även jag fick ta del av programmet såg jag bara som en möjlighet, fanns ingen tvekan än att hoppa på!

Beskriv dig själv och ditt uppdrag

Mitt uppdrag som platschef på Veolia är att styra och utveckla vår avdelning som arbetar mot Veolias kontrakt med Öresundsbro konsortiet. Det avser verksamhet, budget, kund -och personalansvar över en enhet på 10 personer samt kontakter med leverantörer och underentreprenörer. Veolias uppdrag är att i partnerskap lösa köparens behov inom installationstekniska underhållstjänster av en geografiskt omfattande anläggning med många tekniska system.  Jag är en strukturerad och målinriktad kvinna som gärna jobbar i ett högt tempo med stora utmaningar. Det ska vara ordning och reda kring mig. Min personlighet präglas av nyfikenhet, envishet, tävlingsinriktning och med en positiv anda. Jag är en stolt tvåbarnsmamma som värdesätter min familj och vänner högst – älskar livet.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier