Fredrik Palmgren, en av Business Wellness Groups grundare

Såhär påverkar övergången dig – från hierarki till nätverk

Jag skrev i ett nyhetsbrev i våras om varför de klassiska hierarkiska organisationerna har allt svårare att hantera vår verklighet idag. Denna gång tänkte jag vända på perspektivet och studera verkligheten utifrån den enskilde ledaren/chefen i en organisation. Det sägs ofta i olika sammanhang att dagens unga inte vill bli chefer. Jag tror inte det stämmer utan jag tror att dagens (välutbildade och ambitiösa) unga inte vill jobba under de förutsättningar som en hierarkisk organisation ger.

Låt oss för en stund studera logiken i en hierarkisk organisation. Generellt gäller att en chef på en nivå högre i hierarkin alltid är mer inflytelserik än en chef på en lägre nivå. Detta manifesteras i titlar, lön, rumstilldelning etc. Och detta upprätthålls genom att en chef alltid ägnar en viss mängd energi åt att upprätthålla sin status i organisationen genom vad som ofta uppfattas som maktspel och politik. Om han/hon inte gör det finns det alltid en risk att någon annan på ”samma nivå” flyttar fram sina positioner och därmed vinner fördelar. Drivkraften för en chef i en hierarkisk organisation är huvudsakligen att göra ett så bra jobb att jag befordras till en högre nivå i hierarkin och därmed får mer inflytande, finare titel, högre lön, och ett större rum. Kort sagt mer prestige. Den vanligtvis mest framgångsrika metoden för detta är att på bästa sätt uppfylla min egen chefs vilja. Just i detta ligger den främsta styrkan i en hierarkisk organisation. Men också dess främsta svaghet.

Eftersom varje chef försöker vara sin egen chef till lags så får man en väldig kraft framåt. Detta fungerar utmärkt på ”raksträckor” där den högsta chefen har överblick över verkligheten och kan lägga en strategi och ge order som fungerar. Men så fort det blir ”kurvor” och oväntade händelser i verkligheten och den högsta chefen får svårt att ligga steget före så reagerar organisationen alldeles för långsamt.

Chefens chef blir ofta frustrerad över att cheferna och medarbetarna ett par nivåer ner gör så mycket fatala misstag. Medarbetare och chefer på lägre nivåer upplever att de inte får tillräckligt stöd och att kraven ”uppifrån” är orealistiska och att de därmed tvingas göra saker som de upplever omöjliga.nomoretraps

Eftersom verkligheten idag med all digitalisering, transparens och globalisering sällan erbjuder ”raksträckor” så är förmodligen de hierarkiska organisationernas dagar räknade. Nya företag i nya branscher kommer att organisera sig på andra sätt. De kommer att påminna mer om nätverk där varje individ interagerar med andra relevanta individer för att nå ett mål.

I ett nätverk är det mycket viktigare att jag förstår vad hela organisationen har för syfte och mål och att jag förstår vad mitt ansvar är och vad jag förväntas åstadkomma. Likna det gärna vid ett fotbollslag som har en ambition (vinna serien, gå upp en division etc) och ett spelsystem som hela tiden baseras på att optimera lagets kollektiva förmåga. I ett fotbollslag finns alltid en kapten som väljs ut för att han/hon har en personlighet och en förmåga som ger övriga lagkamrater hopp och energi. Men på det stora hela är alla spelare i laget lika ansvariga för lagets framgång, var och en utifrån sin roll och sin erfarenhet. Jag tror att många unga lockas av miljöer där man får vara med i ett vinnande lag, få stort förtroende och därmed ansvar samt att man hela tiden känner att man utvecklas som ”spelare”.

Eftersom många känner av utmaningarna ovan så har intresset för ledarskap i allmänhet och förändringsledning (change management) i synnerhet ökat markant de senaste åren. Men fortfarande tar de flesta utgångspunkt i det som upplevs som det normala, dvs hierarkiska organisationer. Jag tror inte att det är långsiktigt hållbart. Därför tycker jag att For Full Potentials (4FP) metoder har en helt annan modernitet och därför är hyperintressanta. För en chef som skolats och nått framgång i en klassisk hierarkisk organisation OCH som har energi och ambition att fortsätta sin framgångsrika utveckling så kan jag verkligen rekommendera 4FPs Öppna Academy. Det som 4FP lär ut fungerar utmärkt i klassiska miljöer där man vill ta steget in i framtiden.

Och för enskilda chefer som vill leda och vara attraktiva även i en framtida organisation är Öppna Academy en investering i fortsatt framgång och relevans. Nytt program startar i januari 2017.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier