Förändringsarbete som inte leder till förändring, vem ägnar sig åt det?

Några av er kanske har funderat på hur man på ett effektivt sätt stöttar ett pågående utvecklingsarbete. I mångt och mycket handlar det om att identifiera var och varför processen stannar av. De som stödjer en utvecklingsprocess behöver förstå vad det är som blockerar för att därefter kunna synliggöra valen i blockeringarna.

Företaget behövde dramatiskt minska kostnaderna. Strategikonsulterna fick uppdraget att utreda hur en specifik logistikkostnad kunde halveras. De kom tillbaka till ledningsgruppen med förslaget att den aktuella kostnaden i stället borde fördubblas. På så sätt kunde andra betydligt större kostnadsposter minskas drastiskt. Det blev uppenbart för alla i rummet att ledningen de senaste åren ägnat sig åt fel sak.

Strategikonsulterna tyckte de gjort ett bra jobb och att ledningen borde bli glada. Men det blev de inte. Ledningsgruppen gick i chock. Några gick   ”inåt” och blev helt tysta. Några gick i försvar och började argumentera. Ytterliggare någon blev fysiskt utåtagerande, en annan lämnade rummet.

Ledningsgruppen var nu långt ifrån sin fulla potential. Hur skulle de agera?

I exemplet ovan presenteras en ny verklighet som går tvärs emot den befintliga verklighetsuppfattningen i ledningsgruppen. Ledningen har nu valet att hålla kvar vid en gammal verklighetsbild, eller att se och acceptera en ny. Deras val kommer få konsekvenser och en stödstrukturs uppgift är att synliggöra detta val för ledningen. Ledningen äger sedan valet.

Det finns alltid två typer av val att göra. Val som kommer att förverkliga det ni vill uppnå eller val som gör att ni kortsiktigt undviker obehag. Ni kan se målet som referenspunkten – det hjälper er att se vilka val som tar er närmare det ni vill uppnå. En stödstruktur skall skall synliggöra de möjliga val som finns. Det slutgiltiga valet görs sedan av individen eller gruppen. Stödstrukturen dömer inte, den agerar inte och den fattar aldrig beslut.

4FP Academy med start i augusti i Stockholm är en integrerad process där deltagarna genomför sina personliga utmaningar – sina Extra Ordinära Resultat (EOR) – under loppet av de 12 månader academyn löper.

Detta garanterar 4FP!

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier