Förändring och resultat både i verksamheten och hos mig själv redan efter fyra månader

Anna Blagojevic, Enhetschef, Etableringsenheten, Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs Kommun deltar i öppna 4FP Academy.

Kan du beskriva vilken utmaning du hade med dig i programmet?
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg arbetar ständigt för att ge effektiv och relevant service till trelleborgare som vänder sig till oss. För att vi ska veta att det vi gör ger det resultat vi vill uppnå och för att kunna följa upp arbetet vi gör arbetar vi med att processorientera hela verksamheten.

Den största utmaningen är att våga se verkligheten som den är, även sin egen insats. När man inser att mycket görs för att man vill göra det, inte för att det ger effekt, så ifrågasätter man öppet och nyfiket sin arbetssituation. Att uppnå mål är viktigare än att göra det som känns bra för stunden. Det är kanske inte lika uppenbart inom mer ”mjuka verksamheter”, man måste arbeta hårdare med det där, så att man inte springer vilse.

Vilka var dina förväntningar?
Jag vill få få konkreta verktyg i min vardag för att skapa en effektiv, resultatinriktad och utvecklande verksamhet. Jag ville som chef prestera ”for full potential” och önskade därför öppen och ärlig feedback till mig som person och mina idéer för det resultat jag har för verksamheten. Programmet är över mina förväntningar, speciellt uppskattar jag arbetssättet att prova och göra annorlunda mellan utbildningstillfällena och feedbacken däremellan. Jag ville se förändring och resultat i verksamheten och hos mig själv under utbildningens gång och det har jag verkligen fått, redan efter fyra månader.

Beskriv några händelser eller erfarenheter som haft särskild betydelse för dig
Samspelet mellan den yttre verkligheten och de inre mekanismerna hos människor i ett förändringsarbete har varit viktiga för mig, speciellt reflektionerna om hur jag själv agerar i förändringsarbete. Vi växlar hela tiden mellan praktiska övningar och inre reflektion, både över den egna upplevelsen men också på ett mycket givande sätt mellan oss kursdeltagare. Det har varit positivt att få en inblick i så olika verksamheter genom deltagare från vitt skilda verksamhetsområden. Det är helt otroligt att våra utmaningar egentligen är så lika!

Kommer du ihåg vad det var som fick dig att välja 4FPs program?
Frustrationen att sitta med legobitarna under introduktionsdagen fick mig att inse vilka låsningar jag hade, men fick mig samtidigt att känna glädjen när de släpper och man uppnår sina mål. Jag insåg att förändringsprocessen inte bara är en organisatorisk fråga, utan även innefattar en personlig utveckling som stimulerar något oerhört. De två sidorna hänger ihop!