”Att få ut mer av sig själv som ledare på ett hållbart sätt och bemästra motstånd är otroligt viktigt i dagens näringsliv med hög utvecklingstakt”

Vi har funderat på vad som gör ett företag framgångsrikt år 2016 jämfört med, säg, 2006 – eller till och med 2014.