Vi har funderat på vad som gör ett företag framgångsrikt år 2016 jämfört med, säg, 2006 – eller till och med 2014.