”Att få ut mer av sig själv som ledare på ett hållbart sätt och bemästra motstånd är otroligt viktigt i dagens näringsliv med hög utvecklingstakt”

Att få se hur saker kan vara självklara för en utomstående men där blockeringarna gör sig så tydliga för den berörde att denne inte ser hela bilden. Det har varit nyttigt att få uppleva.

Brian Boyd about 4FP Academy: I liked very much the mix of exploring the inner development and motivations as a person but then applying this to changing everyday situations.

Stephan Ehrhardt: ”En kollega till mig med motsvarande roll som jag gick programmet förra året. Det var roligt att se hur han utvecklades. Detta var något jag också ville testa.”

Hans Jonsson, vd Decigo: Jag kunde utmana mig själv i vår egen organisation och ställa inarbetade normer på ända.