Att få se hur saker kan vara självklara för en utomstående men där blockeringarna gör sig så tydliga för den berörde att denne inte ser hela bilden. Det har varit nyttigt att få uppleva.

Vi har funderat på vad som gör ett företag framgångsrikt år 2016 jämfört med, säg, 2006 – eller till och med 2014.

Brian Boyd about 4FP Academy: I liked very much the mix of exploring the inner development and motivations as a person but then applying this to changing everyday situations.