Andreas Tengelin, Veolia valde ett internt 4FP Academy för att uppnå en resultatförbättring på 24 miljoner

”Jag är civilingenjör och en hängiven löpare. Kopplingen mellan HR å ena sidan och min akademiska bakgrund och mitt fritidsintresse å andra sidan tycker jag är uppenbar. Organisationsutveckling kräver strukturerade processer och hårt arbete för att nå tydligt satta mål.” Andreas Tengelin, HR Director, VEOLIA NORDIC*

Utmaningen för mig i min roll med ansvar för HR, QHSE och internkommunikation, var att hitta en modell som dels fångar upp våra utmaningar på ett konkret sätt och dels har en metodik för att utveckla organisationen och hantera befintliga kvalitetsbrister. Jag ville övertyga mina kollegor i ledningsgruppen om att modellen skulle vara ett kvalificerat stöd i utvecklingen och fungera på alla nivåer i organisationen. Det visade sig inte vara svårt.

Min förväntning var att hela gruppen (ledningsgruppen) såg verkligheten som den är och att vi på riktigt var beredda att göra något åt det.

Fyra saker som jag upplever som avgörande i programmet
1. Vi definierade en bild av företaget som inte var den mest förväntade på förhand. Dock fanns en stor enighet i att bilden beskrev verkligheten som den är. Förutsättningar för det resultatet skapade vi när gruppens medlemmar lärde känna varandra på ett djupare plan i det som kallas Grundkurs inre.
2. En annan viktig erfarenhet är att vi kopplar pågående strategiska aktiviteter till modellen så att arbetsmodellen förankras ordentligt i organisationen.

3. En tredje erfarenhet är att förbereda en mycket flexibel kommunikationsplan runt det fortsatta arbetet.

4. En fjärde är vikten av att implementera engagemanget för modellen nedåt i organisationen – det är en förutsättning om bestående saker ska hända på riktigt.
Programmet har gett oss en modell som var mycket enkel att relatera till. Både vad gäller att beskriva verkligheten som den är och hur organisationen konkret ska utvecklas.

*Veolia erbjuder tekniska stödsystem inom Energi, Vattendrift och Miljötjänster med fokus på effektiv resursförbrukning.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier