4FP Academy case: Marie ska förbereda Biora för en mångdubblad produktionsvolym till årsskiftet.

Utmaningen jag hade med mig när programmet började i januari var att tillsammans med mina kolleger förbereda Biora för en mångdubblad produktionsvolym till årsskiftet.
Förändringen måste ske inom de tidsmässiga ramarna utan att äventyra kvalitet och kundleveranser och dessutom till en lägre produktionskostnad.

I min roll som Supply Chain- och Purchasing Manager på Biora AB ansvarar jag för koordinationen av det övergripande varuflödet det vill säga inköp av råmaterial, komponenter, service och tjänster som behövs för att ta fram de produkter vi tillverkar och distribuerar inom hela världen. Jag har många kontaktytor både internt och externt, branschens natur (Medical Device) ställer stora krav på noggrann dokumentation och uppfyllande av olika kvalitetsstandarder.

”Det är en spännande verksamhet men inte den mest förändringsbenägna. Även till synes små förändringar kan ta lång tid att genomföra och kosta mycket pengar.”

Marie Lindskog, Supply Chain- och Purchasing Manager, Biora AB

Mina förväntningar var att lära mig behärska de inre och yttre verktygen i kombination, jag hade förstått att det var här jag kunde göra upptäckter och skapa förändring. Jag var också nyfiken på effekterna av att förändringsarbetet skulle ske i grupp med nya människor som kom från andra verksamheter skilda från min.

Icke desto mindre gick jag in i detta som jag brukade – med fokus på den yttre världen och de första resultaten blev därefter. Inget nytt direkt. Successivt genom modulerna fick jag emellertid en allt tydligare personlig självinsikt också i och med samspelet med de nya individerna i gruppen. Jag började fundera på hur och varför människor i min omgivning reagerar på saker jag säger och gör. Jag blev nyfiken och började testa de inre nycklarna jag fått. Det har redan genererat helt nya och positiva resultat.
Framförallt har det gett mig ett inre lugn att jobba vidare och nu har jag på allvar tillgång till nya både yttre och inre aspekter i designarbetet för förändring!

När jag klev på det öppna 4FP Academy programmet hade jag läst boken ”For Full Potential – utforska det möjliga, uppnå det extraordinära” och tillsammans med kollegerna i ledningsgruppen deltagit i testbanan som redan där triggade en del nya tankar och idéer kring möjliga förbättringar inom Biora. När min chef och VD frågade om jag var intresserad av att delta i det öppna 4FP programmet var jag inte sen att tacka ja. Det är och har varit en hel del hårt arbete och även frustration mellan varven, men jag har aldrig ångrat mitt val.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier