Stephan Ehrhardt: ”En kollega till mig med motsvarande roll som jag gick programmet förra året. Det var roligt att se hur han utvecklades. Detta var något jag också ville testa.”