Hans Jonsson, vd Decigo: Jag kunde utmana mig själv i vår egen organisation och ställa inarbetade normer på ända.