Fredrik Palmgren, Business Wellness Group

Vi har funderat på vad som gör ett företag framgångsrikt år 2016 jämfört med, säg, 2006 – eller till och med 2014.

Det är onekligen spännande tider vi upplever i dessa dagar. På många håll går affärerna bra och Fredrik Palmgre, Business Wellness Groupmöjligheterna är fler än någonsin. Samtidigt är det allt fler företag och organisationer som känner stress och utmattning. Hur kan det komma sig? En förklaring är att omvärlden förändras så snabbt att det börjar bli riktigt svårt att hänga med. Framförallt är det större företag och organisationer med lång historia som har det allt svårare. Historiskt har storlek och tradition ofta varit positivt. Det har givit konkurrenskraft och stabilitet. Idag är det inte lika självklart. Varför är det så?

Man ser inte på utsidan att det är ruttet på insidan
För att i någon mån försöka belysa detta fenomen kan vi studera hur vi människor hanterar utveckling. De flesta av oss är starkt bundna till saker vi känner igen och är vana med. Det gör att utveckling oftast är en kumulativ process. Vi stöter på ett problem som vi hanterar genom att isolera det med en lösning. Efter en tid stöter vi på ett nytt problem och då gör vi samma sak igen. Vi isolerar det genom att ringa in problemet i en lösning. Efter en tid har vi ett antal lösningar som blir som årsringar i ett träd. Varje nytt problem ger en ny årsring i form av en lösning. Så håller vi på, år ut och år in. Många av våra stora företag har existerat i över hundra år. Det blir många årsringar i form av lösningar. Men om man verkligen skärskådar verksamheten så ska man snart finna att många av de problem som lösningarna ska hantera har slutat att existera sedan årtionden tillbaka, men lösningarna är fortfarande kvar. Vi har alltså massor av lösningar som ligger ovanpå varandra men en helt annan uppsättning problem. I många fall har lösningarna i sig blivit våra nuvarande problem. Eftersom vi människor är starkt kopplade till det vi känner igen så missar vi ofta detta fenomen. Vi är så vana vid alla lösningar så vi ser inte att de hindrar oss från att nå vår fulla potential. Om vi fortsätter analogin med årsringar i träd så vet alla som varit ute i skogen efter en storm att de träd som knäckts ofta varit murkna i mitten. Man såg inte på utsidan att det var ruttet på insidan.

Revolutionen började i de branscher som med lätthet kunde digitaliseras …
På sätt och vis befinner vi oss nu i en storm. Många talar om en andra industriell revolution, en digital revolution. Historiskt har tekniken hjälpt oss att göra vår verksamhet mer effektiv. Men på senare tid har vi sett ett nytt fenomen. Den digitala tekniken inte bara effektiviserar den skapar också en helt ny dynamik. Affärsmodeller förändras i grunden och plötsligt har vi ett helt nytt sätt att leverera tjänster och produkter. Det började i de branscher som med lätthet kan digitaliseras. Musikindustrin har fullständigt revolutionerats där aktörer som Spotify tagit död på hela skivindustrin. Media befinner sig i total transformation med Youtube, Netflix, Facebook, Twitter och andra sociala media som fullständigt kör över dagspress, TV etc.

… och fortsätter nu i mer otippade branscher
Detta är nog begripligt och uppenbart för de flesta. Men på senare tid har digitaliseringen även tagit sig in i branscher som inte på samma vis kan ”digitaliseras”. Vi har fått se Uber på bara några år skapa ett nära nog globalt taxiföretag. AirBnB har satt ordentlig press på hotellbranschen. Plötsligt blir det alltmer uppenbart att snart sagt vilket företag som helst kan drabbas av en helt ny konkurrent som kommer som en blixt från en klar himmel. Och dessa företag har inte alla dessa årsringar som inte längre är relevanta. De är organiserade på helt andra sätt. De har en företagskultur som engagerar. De bygger inga palats utan satsar allt på kundupplevelsen. Och framförallt, de är ruskigt snabba och dynamiska.

Så vad gör du?
1. Släcker lampan.
2. Säljer det som fortfarande har värde.
3. Blir ruskigt snabb och dynamisk
Så hur ska företag och organisationer med lång tradition hantera allt det nya. Ja, ett sätt är givetvis att köra så länge det går för att sedan släcka lampan och gå hem eller sälja det som fortfarande har ett värde. Vi har på senare år fått se Eastman Kodak (en gång ett av världens största företag) göra det första och Nokias mobildivision (ganska nyligen världsledande på sin marknad) göra det andra. Eller så gör man något radikalt. Man går för det möjliga istället för att nöja sig med det nödvändiga. Det är här 4FP har en unik metod som adresserar både de yttre ting som bygger upp verksamheten,  produktionsapparat och kompetens, och de inre mentala processer som styr hur individerna tänker och agerar samt den kultur som avgör hur dynamisk verksamheten är. Läs gärna boken för inspiration, du hittar den här!

Tills nästa gång – tack för att du läste.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier